Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

says [sez]presens av sayhe/she/it says han/hon/den säger; se vidare say
whoever [hu:ˈevə]pronomenvem som än, vem…än, vilka…änwhoever did it, I didn’t vem som än gjorde det så inte var det jagwhoever he may be vem han än må varavem (vilka) som helst som, var och en som, den som, de somwhoever says that is wrong den (de) som säger det har felshe can choose whoever she wants hon kan välja vem hon villwhoever…? vem i all världen…?
say [seɪ] (said said)verb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknassägaI say a) hör du, säg mig <I say, do you want this?> b) för att uttrycka överraskning jag måste säga att, vet du vad <I say, that’s a pretty dress!>I should say so! det tror 'jag det!you don’t say! el. you don’t say so! vad 'säger du!it says in the paper det står i tidningenhe is said to be the only one who… el. they say he is the only one who… han skall (lär) vara den ende som…having said that… å andra sidan…no sooner said than done sagt och gjortwhen all is said and done el. after all is said and done när allt kommer omkring2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasläsa, be <say a prayer>
[seɪ]substhave one’s say säga sin meninghe has no say han har ingenting att säga till om
care [keə]substbekymmeromtänksamhet, noggrannhettake care to vara noga med atttake care not to akta sig för attvård <under the care of>take care! el. take care of yourself! sköt om dig!take care of ta hand om, vara rädd omcare of (förk.c/o) på brev adress, c/o
[keə]verbbry sig om <I don’t care what he says>care about bry sig om, bekymra sig omcare for a) bry sig om, ha lust med <I shouldn’t care for that> b) tycka om, hålla avwould you care for? vill du ha?I don’t care det gör mig detsammaI couldn’t care less vard. det struntar jag icare to ha lust att, gärna vilja
© NE Nationalencyklopedin AB