Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

sax [sæks]substvard. sax saxofon
shears [ʃɪəz]subst plsax, trädgårdssax etc.a pair of shears en sax
scissors [ˈsɪzəz]substsaxa pair of scissors el. ibland a scissors en sax
pair [peə]substpara pair of scissors en saxin pairs parvis
[peə]verbpara sammanpair up a) para samman b) slå sig ihoppair off para ihop, slå sig ihop
© NE Nationalencyklopedin AB