Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

sax [sæks]substantivvard. sax saxofon
clippers [ˈklɪpəz]substantiv i pluralsax; hårklippningsmaskin
shears [ʃɪəz]substantiv i plural[större] sax ullsax, trädgårdssax o.d.a pair of shears en sax
scissors [ˈsɪzəz]substantiv (med verb vanl. i pl.) saxa pair of scissors (ibl. a scissors) en sax (med verb i sg.) a) brottn. sax[grepp] b) gymn. bensax; saxning
tenor [ˈtenə]substantivinnehåll, [orda]lydelse, innebördmus. tenor; tenorstämma
adjektivmus. tenor-tenor sax[ophone] tenorsax[ofon]
pair [peə]substantivpara pair of scissors (tongs) en sax (tång)a pair of shoes (trousers) ett par skor (byxor)in pairs parvis, par om par; två och tvåthe pair of you båda (ni) två <shut up the pair of you!>åld. spann <a pair of horses>carriage and pair tvåspänd vagn, tvåspännare
transitivt verbpara [ihop], para samman <äv. pair up>ordna parvis <äv. pair off>
intransitivt verbpara sig
intransitivt verbmed adv.:pair offordna sig (vara ordnad) parvis; gruppera sig (gå) två och tvåvard. gifta sig <with med>pair upslå sig ihop
trap [træp]substantivfälla, snara äv. bildl.; [räv]sax; ryssjafall into the trap gå i fällanset (lay) a trap for sätta ut en fälla (snara) för, gillra en fälla förset a trap for oneself gå i sin egen fällawalk straight into the trap gå rakt i fällantekn. vattenlåsfallucka, falldörr, lucka i golvet el. taketsl. käft, munkeep your trap shut! el. shut your trap! håll käften!, håll klaffen!golf. hinder
transitivt verbfånga [i en fälla], snärja; bildl. äv. ertappatrapped ⁅in a burning building⁆ instängd…trap sb into doing sth lura ngn att göra ngtsätta ut fällor (snaror) förklämma <the baby trapped her fingers in the door>trap a ball fotb. dämpa en boll
© NE Nationalencyklopedin AB