Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

salesman [ˈseɪlz|mən] (pl. -men)substantivrepresentant, säljare för firmaexpedit, affärsbiträde, försäljare
travelling salesman [ˌtræv(ə)lɪŋˈseɪlz|mən] (pl. -men)substantivngt åld. handelsresande, representant
door-to-door [ˌdɔ:təˈdɔ:]adjektivdoor-to-door salesman dörrknackare
fly-by-night [ˈflaɪbaɪnaɪt]adjektivopålitlig; nyckfullfly-by-night salesman oansvarig (skum) försäljare
sleek [sli:k]adjektivom hår el. skinn slät, glatt, [skinande] blank; slätkammadfin, elegant, snygg <a sleek car>hal, sliskig <a sleek salesman>
transitivt verbgöra slät (glatt, [skinande] blank)
ineffective [ˌɪnɪˈfektɪv]adjektivineffektiv, utan [tillräcklig] verkan, otillräcklig; som inte är till mycket nytta, oduglig <an ineffective salesman>; verkningslös <an ineffective remedy>, resultatlös, misslyckad; som inte gör något intryck
slick [slɪk]adjektiv a) glättad, driven <slick style> b) lättköpt <slick solution>smart <slick business deal, slick salesman>; förbindlig
substantivoljebälte, oljefläck, slät (hal) fläckamer. elegant magasin (tidskrift, veckotidning) tryckt på högglättat papper
transitivt verbslick back stryka bakåtslick down släta till
© NE Nationalencyklopedin AB