Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

2 pitch [pɪtʃ]verbsätta (ställa) upp i fast läge, slå upp, resa <pitch a tent>pitch camp slå lägerkasta, slänga; i baseball kastamusik. stämma <pitched too high>pitched battle fältslagom fartyg stampa; om flygplan tippa, kränga
[pɪtʃ]verb [pɪtʃ]substgrad <a high pitch of efficiency>, toppat its highest pitch på höjdpunktenhe was roused to a pitch of frenzy han blev utom sig av raseritonhöjd, tonlägeabsolute pitch el. perfect pitch absolut gehörstandard pitch normaltonkastfotbollsplan, planfast plats för t.ex. gatuförsäljningsales pitch försäljarjargong (med adv. o. prep.)pitch invard.hugga invara med, bidrapitch intovard.gå lös påta itu med
© NE Nationalencyklopedin AB