Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

house [haʊs, pl. ˈhaʊzɪz]substhus; villa; hemit’s on the house vard. det är huset som bjuderinvite sb to one’s house bjuda hem ngnset (put) one’s house in order se om sitt husas safe as houses så säkert som aldrig detlike a house on fire vard. med rasande fartthey get on like a house on fire de kommer jättebra överensthe Houses of Parliament parlamentshuset i Londonthe House of Commons underhuset i Londonthe House of Lords överhuset i Londonthe House of Representatives representanthuset i kongressen i USAteat. salongthere was a full house det var utsålt husbring the house down ta publiken med stormfirmapublishing house förlag
[haʊz]verbhärbärgera, hysa, ta emotthe club is housed there klubben har sina lokaler därrymma, innehålla
© NE Nationalencyklopedin AB