Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

1 S och s [es]substS, s
2 Sförk. för south, southernS
’s= has <what’s he done?>is <it’s>skiljetecken mellan denna ref-group och föreg. ref-group saknasdoes <what’s he want?>skiljetecken mellan denna ref-group och föreg. ref-group saknasus <let’s see>
SS och S/Sförk. för steamship
p.förk. för pages., sid.
torso [ˈtɔ:səʊ] (pl. ~s)substtorso, bål
homo [ˈhəʊməʊ] (pl. ~s)substvard. homofil
gigoloˈdʒɪgələʊ (pl. ~s)substgigolo
avocado [ˌævəˈkɑ:dəʊ] (pl. ~s)substavokado
embryo [ˈembrɪəʊ] (pl. ~s)substembryo
© NE Nationalencyklopedin AB