Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

running [ˈrʌnɪŋ]presens particip och adjektivlöpande, springandetake a running jump hoppa med ansatstake a running jump! el. take a running jump at yourself! vard. släng dig i väggen!running mate a) i kapplöpning draghjälp b) amer. ’parhäst’, vicepresidentkandidatin good running order körklar och i gott skickrunning time films speltidrinnande <running water>, flytande, löpande; i rad, i sträck <three times running>running commentary direktreferat i radio el. tvrunning expenses löpande utgifter, driftskostnader
[ˈrʌnɪŋ]substspringande, löpande; loppmake the running a) vid löpning bestämma farten b) ha initiativetbe in the running vara med i leken, vara med i tävlingenbe out of the running vara ur leken, vara ur speletgång <the smooth running of an engine>körförhållanden, löpningsförhållanden, bana <the running is good>; före, drivande, drift; skötsel
© NE Nationalencyklopedin AB