Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

runner-up [ˌrʌnərˈʌp] (pl. runners-up)substbe runner-up komma på andra plats
time [taɪm]substtid; tiden <time will show who is right>time, please! på t.ex. pub stängningsdags!the good old times den gamla goda tidenhard times hårda tider, bistra tideri förbindelse med long [: ]what a long time you have been! så länge du har varit!it will be a long time before… det dröjer länge innan…I have not been there for a long time jag har inte varit där sedan längefor a long time past el. for a long time sedan länge (med verb)time’s up! tiden är ute!it’s time for lunch det är lunchdagsthere is a time and place for everything allting har sin tidthere are times when I wonder… ibland undrar jag…what is the time? hur mycket är klockan?find (get) time to do sth hinna med ngthave the time el. have time ha tid, hinnahave a good time el. have a nice time ha roligt, ha det trevligthave time on one’s hands ha gott om tidkeep time a) hålla tider, hålla tiden, vara punktlig b) ta tid med stoppur c) hålla taktenkeep good time el. keep time om klocka gå rättkeep bad time om klocka gå feltake one’s time ta god tid på sig <about sth till ngt>take your time! ta god tid på dig!, ingen brådska!tell the time kunna klockancan you tell me the right time? kan du säga mig vad klockan är?you don’t waste much time, do you? du är snabb, du! (med vissa pron.)they were laughing all the time de skrattade hela tidenat all times alltidany time när som helst; vard. alla gångerevery time! vard. så klart!; alla gånger!I’ve got no time for vard. jag har ingenting till övers förat no time inte någon gångin less than no time el. in no time på nolltidat the same time a) vid samma tidpunkt, samtidigt b) å andra sidan, samtidigtfor some time en längre tidfor some time yet än på ett bra tagby that time vid det laget, ; till dessthis time last year i fjol vid den här tidenby this time vid det här lagetwhat time is it? el. what’s the time? hur mycket är klockan? (i olika prepositionsuttryck)about time too! det var minsann på tiden!against time i kapp med tidena race against time en kapplöpning med tidenat one time a) en gång i tiden b) på en (samma) gångat the time vid det tillfället, vid den tiden <he was only a boy at the time>at times tidvis, emellanåtat my time of life vid min ålderat different times vid olika tidpunkterby the time när, , vid den tid dåfor the time being för närvarande, tills vidarefrom time to time då och då, emellanåtin time med tiden <in time he’ll understand>just in time el. in time precis lagom, precis i tid <come in time for dinner>in a week’s time om en veckaall of the time hela tidenfor the sake of old times för gammal vänskaps skullon time i tid, precis, punktlig, punktligtonce upon a time there was… det var en gång…gång <the first time I saw her>five times four is twenty fem gånger fyra är tjugotime after time el. time and again gång på gångmany a time mången gång, många gångerone more time vard. en gång tilltwo or three times ett par tre gånger, några gångerone at a time en åt gången, en i sändermusik. takt, tempo; taktarttime signature taktbeteckningbeat time slå takt, slå taktenbeat time with one’s foot el. beat time with one’s feet stampa taktenkeep time hålla takten
[taɪm]verbvälja tiden för, tajma, avpassata tid på <time a runner>, ta tid vid <time a race>, tajma
© NE Nationalencyklopedin AB