Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

1 rubber [ˈrʌbə]substkortsp. robbert; spel
2 rubber [ˈrʌbə]substkautschuk; radergummirubber bullet gummikulaamer., vard. gummi kondom
rubber band [ˌrʌbəˈbænd]substgummisnodd
rubber-stamp [ˌrʌbəˈstæmp]substgummistämpel
[ˌrʌbəˈstæmp]verbstämpla; vard. godkänna utan vidare
raft [rɑ:ft]substflotte <a rubber raft>timmerflotte
foam [fəʊm]substskum, fradga, lödderfoam extinguisher skumsläckarefoam rubber skumgummi
[fəʊm]verbskumma, fradga
crepe [kreɪp]substtyg kräppcrepe paper kräppappercrepe rubber rågummi till skor
tubing [ˈtju:bɪŋ]subströr <a piece of copper tubing>, slang <a piece of rubber tubing>
tube [tju:b]subströr <steel tube>; slang <rubber tube>inner tube innerslangtub <a tube of toothpaste>vard. T-bana, tunnelbana <go by tube>tv.tube el. picture tube bildrörthe tube amer., vard. teve, tv
stretch [stretʃ]verbspänna <stretch a rope>, sträcka, tänja ut, sträcka ut; sträcka på <stretch one’s neck>stretch one’s legs sträcka på benensträcka på sig <stretch and yawn>, sträcka på benensträcka sig <the wood stretches for miles>tänja sig, töja ut sig; gå att töja ut <rubber stretches easily>
[stretʃ]subststräcka, trakt, område <a stretch of meadow>at a stretch i ett sträckat full stretch för fullt
[stretʃ]adjektivstretch nylon stretchnylonstretch tights strumpbyxor
© NE Nationalencyklopedin AB