Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

1 rowrəʊsubstrad, räcka, länga <a row of houses>; ledbänkradi stickning varv
3 rowraʊsubstoväsen, bråkstop that row! för inte ett sånt liv!gräl, bråkhave a row bråka, gräla
raʊverbväsnas, bråkagräla
2 rowrəʊverbro
rəʊsubstroddtur
first-class [ˌfɜ:stˈklɑ:s, före subst. ˈfɜ:stklɑ:s]adjektivförstaklass-; förstklassig <a first-class hotel>a first-class row vard. ett ordentligt gräl
frontfrʌntsubstframsida, främre delin front framtill, före <walk in front>in front of framför, införmil. el. meteor. front <cold front>fasad; täckmantelfront organization täckorganisation
frʌntadjektivfram-, främre, front-front door ytterdörr, portfront page förstasida av tidningfront room rum åt gatanfront row teat. m.m. första bänkfront seat framsäte; plats framtill
death [deθ]substdödit will be the death of me det blir min döddeath row amer. fängelse, avdelning för dödsdömda brottslingarbe at death’s door ligga för dödenfrightened to death el. scared to death döräddsick to death of sth (sb) el. tired to death of sth (sb) utled på ngt (ngn)put to death avliva, avrättadödsfall
kick [kɪk]verbsparka, sparka tillkick the bucket sl. kola, , sparkas; om häst slå bakutprotestera <against, at mot>om skjutvapen rekylera
[kɪk]verb [kɪk]substsparkfree kick frisparkpenalty kick straffsparkvard.get a big kick out of tycka det är helskönt att, få en kick avfor kicks för nöjes skullvard. styrka, krut i dryckrekyl av skjutvapen (med adv. o. prep.)kick offsparka i gång <kick off a campaign>; göra avspark i fotbollkick outsparka utkasta utbe kicked out vard. få sparkenkick oversparka omkullkick over the traces vard. hoppa över skaklarnakick upsparka upp t.ex. dammvard. ställa tillkick up a row el. kick up a fuss ställa till bråk
© NE Nationalencyklopedin AB