Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

routine [ru:ˈti:n]substrutin, slentrianoffice routine kontorsrutinerteat. nummer på repertoaren <a dance routine>
[ru:ˈti:n]adjektivrutinmässig, slentrianmässig
depart [dɪˈpɑ:t]verbavresa; om t.ex. tåg avgåavlägsna sigdepart from frångå <depart from routine>
© NE Nationalencyklopedin AB