Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

rough-and-ready [ˌrʌfndˈredɪ]adjektivgrov, ungefärlig <a rough-and-ready estimate>, lättvindigom person rättfram, otvungen
rough [rʌf]adjektivgrov, ojämn, skrovlig; strävsvår[forcerad] <rough country>svår, hård <rough weather>; gropig <a rough sea>hård[hänt], omild <rough handling>, , våldsam; ruffigit was rough going det var en svår pärsrough play sport. ojust spel, ruffhave a rough time [of it] vard. ha det svårt, slita ontit is rough on her vard. det är synd om henneohyfsad, råbarkada rough customer en rå typlead a rough life leva primitivtobehandlad, obearbetad, , oslipad <rough diamond>grovrough outline skiss, utkastin rough outlines i grova draga rough sketch en grov skissungefärliga rough estimate en ungefärlig beräkningat a rough estimate (guess) äv. uppskattningsvisa rough guess en vild gissningit is rough justice ung. allting jämnar ut sig, betalt kvitterasrough and ready, se rough-and-readyrough and tumble, se rough-and-tumble
adverbgrovt; rått, våldsamt; hårt; ojustcut up rough börja bråka, ilskna tillplay rough spela ojust, ruffatreat sb rough behandla ngn kärvt (barskt)
substantivtake the rough with the smooth bildl. ta det onda med det godain the rough i obearbetat tillstånd (skick)buse, ligist
transitivt verbrough it vard. slita ont; leva primitivt
transitivt verbmed adv.:rough outteckna konturerna avrough upvard. klå upp, misshandla
© NE Nationalencyklopedin AB