Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

day [deɪ]substdagthe day after tomorrow i övermorgonthe day before yesterday i förrgårthe other day häromdagensome day en dag; en vacker daglet’s call it a day vard. nu räcker det för i dagday off ledig dagday by day dag för dagby day om dagen, på dagenfor days on end flera dagar i rad
day el. day and night dygn
ofta pl. days tid; tidsålderit has had its day den har spelat ut sin rollthose were the days! det var tider det!, det var då det!at the end of the day när allt kommer omkringat the present day i närvarande stundin the old days förr i världenin those days på den tiden
© NE Nationalencyklopedin AB