Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

2 rocket [ˈrɒkɪt]substrucola, rucolasallad
1 rocket [ˈrɒkɪt]substraketrocket missile raketvapenrocket propulsion raketdrift
[ˈrɒkɪt]verbflyga som en raketskjuta i höjden <prices rocketed>
rocket-assisted [ˈrɒkɪtəˌsɪstɪd]adjektivrocket-assisted take-off raketstart
booster [ˈbu:stə]subst, booster rocket startraket
1 launch [lɔ:ntʃ]verbsjösätta fartygslunga, kasta <launch a spear>, skjuta upp, sända upp <launch a rocket>lanserasätta igång, starta <launch a campaign>
stage [steɪdʒ]substteat. scen, skådeplatsstage direction scenanvisningstage management regithe French stage den franska teaternstadium, skede <at an early stage>rocket stage raketstegetappby easy stages i korta etapper, i små portioner
[steɪdʒ]verbsätta upp, iscensätta <stage a play>; uppföraarrangera, organiserastage a comeback göra comeback
send [send] (sent sent)verb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasskicka, sändathe rain sent them hurrying home regnet fick dem att skynda sig hemthe lecture sent me to sleep föreläsningen fick mig att somnasend word låta meddelasend for skicka efter <send for a doctor>, hämta; rekvirera2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasgöra <he sends me crazy>
[send] (sent sent)
verb (med adv. o. prep.)send awayskicka bortsend away for skriva efter <send away for a poster to put on your wall>send offavsända <send off a letter>, expedierasport. utvisa <send a player off>send sb off vinka av ngnsend onsända (skicka) vidare, eftersändasend round to sbskicka över till ngnsend upsända (skicka) upp <send up a rocket>, sända (skicka) utdriva upp, pressa upp <send prices up>
© NE Nationalencyklopedin AB