Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

revolver [rɪˈvɒlvə]substrevolver
gun [gʌn]substkanonbössa, gevärvard. revolver, pistolgrease gun smörjsprutabig gun höjdare, pampstick to one’s guns stå på sig
[gʌn] (-nn-)
verbvard.gun down skjuta ner
draw [drɔ:] (drew drawn)verb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasdra2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasdra åt, dra tilldraw a curtain a) dra för en gardin b) dra undan en gardin3skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasrita, teckna4skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasdra till sig, attrahera <draw crowds>he drew my attention to han fäste min uppmärksamhet på5skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknaspumpa upp, dra upp <draw water from a well>6skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknassport. spela oavgjort7skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknaslocka fram <draw applause>, framkalla8draw near närma sig, nalkas9skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasdra lott <for om>
[drɔ:] (drew drawn)
verb (med adv. o. prep.)draw asidedraw backdra sig tillbaka, dra sig undandraw onnalkas, närma sig <winter is drawing on>draw on sb dra blankt mot ngndraw outdra ut, ta ut; dra ut på <draw out a meeting>draw todra för <draw the curtain to>draw to a close el. draw to an end närma sig slutetdraw updra upp, dra närmareavfatta, utarbeta, sätta upp <draw up a document>stanna <the car drew up>
[drɔ:]substdrag, dragningbe quick on the draw dra snabbt t.ex. en revolvervard. attraktion, dragplåsterlottdragning, dragningoavgjord matchend in a draw sluta oavgjort
© NE Nationalencyklopedin AB