Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

revolutionary [ˌrevəˈlu:ʃənərɪ, -ˈlju:-]adjektivrevolutionär, revolutions-, [samhälls]omstörtande; revolutionerande <revolutionary ideas>substantivrevolutionär, [samhälls]omstörtare
counter-revolutionary [ˌkaʊntərevəˈlu:ʃənərɪ, -vəˈlju:-]adjektiv och substantivkontrarevolutionär
zeal [zi:l]substantiviver, nit, entusiasm; glöd, patos <revolutionary zeal>misguided zeal missriktat nit
turbulent [ˈtɜ:bjʊlənt]adjektivorolig, stormig <the turbulent years of the revolutionary period>, upprörd <turbulent waves, turbulent feelings>, häftig, våldsam
© NE Nationalencyklopedin AB