Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

revolution [ˌrevəˈlu:ʃən]substrevolution <the French Revolution>rotation kring en axel; varv
counter-revolution [ˈkaʊntərevəˌlu:ʃən]substkontrarevolution
threshold [ˈθreʃhəʊld]substdörrtröskelon the threshold of a revolution på tröskeln till en revolution
© NE Nationalencyklopedin AB