Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

retake [ˌri:ˈteɪk] (retook retaken)verb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasåterta, återerövra2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasta om film el. bild
[ˈri:teɪk]substomtagning av film el. bild
retook [ˌri:ˈtʊk]imperf. av retake
retaken [ˌri:ˈteɪkn]perf. p. av retake
© NE Nationalencyklopedin AB