Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

retainer [rɪˈteɪnə]substantivengagemangsarvode åt spec. advokat[reducerad] hyra för att reservera bostad under vistelse på annan ortåld. trotjänare <an old retainer>vanl. amer., tandläk. tandställning
retaining fee [rɪˈteɪnɪŋfi:]substantivse retainer
© NE Nationalencyklopedin AB