Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

retail [ˈri:teɪl]substdetaljhandel, minuthandel
[ˈri:teɪl]adjektivdetalj-, minut- <retail trade>
[ˈri:teɪl]adverbbuy retail köpa i minut
[ri:ˈteɪl]verbsälja (säljas) i minutberätta i detalj, återge <retail a story>
© NE Nationalencyklopedin AB