Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

result [rɪˈzʌlt]verbvara (bli) resultatet <from av>the resulting war det krig som blev följdenresult in resultera i
[rɪˈzʌlt]substresultatas a result of till följd av
discouragingdɪsˈkʌrɪdʒɪŋadjektivnedslående <a discouraging result>; avskräckande
meagre [ˈmi:gə]adjektivmager <a meagre result>, knapp <a meagre income>, klen, torftig
final [ˈfaɪnl]adjektivslutlig, sista, slutgiltig <the final result>
[ˈfaɪnl]substsport.finalpl. finals final, sluttävlan
© NE Nationalencyklopedin AB