Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

restrict [rɪˈstrɪkt]transitivt verbinskränka, begränsa <to till>we are restricted to ⁅40 miles an hour in this area⁆ det råder hastighetsbegränsning på…
© NE Nationalencyklopedin AB