Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

2 rest [rest]substthe rest resten, återstodenas to the rest el. as for the rest vad det övriga beträffar
1 rest [rest]substvila, lugn, roa rest vilopaushave a rest vila sigset sb’s mind at rest lugna ngns farhågorstöd <a foot rest>musik. paustecken
[rest]verbvila, vila sig <from efter>I feel rested jag känner mig utviladrest with sb ligga hos ngn, ligga i ngns händerGod rest his soul! må han vila i frid!vila, stödja <rest one’s elbows on the table>
rest home [ˈresthəʊm]substålderdomshem
rest area [ˈrestˌeərɪə]substtrafik., amer. rastplats
rest room [ˈrestru:m]substamer. toalett på t.ex. restaurang, teater
residue [ˈrezɪdju:]subståterstod, rest
remainder [rɪˈmeɪndə]subståterstod, rest
remnant [ˈremnənt]substlämning, reststuvbit
laurelˈlɒrəlsubstlager, lagerträdrest on one’s laurels vila på sina lagrar
wrest [rest]verbrycka, slita <from från; out of sb’s hands ur händerna på ngn>wrest a secret from sb pressa (tvinga) av ngn en hemlighet
© NE Nationalencyklopedin AB