Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

resemblance [rɪˈzembləns]substlikhet <to med>bear a resemblance to påminna om
2 bearbeə (bore borne, äv. born, se detta ord)verbhögtidligt bära, förabära <bear a name>, äga, ha <bear some resemblance to>, innehabear in mind komma ihåg, ha i minnetuthärda, tåla, stå ut medbära <bear fruit>, frambringa; föda <bear a child>bära, hålla <the ice doesn’t bear>tynga, trycka, vila <on, against mot, >bring to bear utöva <bring pressure to bear>föra, ta av <bear to the right>
beə (bore borne)verb (med adv. o. prep.)bear down on (upon)styra ned motstörta (kasta) sig överbear outstödja, bekräftabear uphålla uppe, hålla modet uppe
2 close [kləʊs]adjektivnära <a close relative>, intimbe close to sb stå ngn näraat close quarters el. at close range på nära hållit was a close shave vard. det var nära ögattätingående, grundlig <close investigation>, noggrann <close analysis>, nära <a close resemblance>kvav, kvalmigmycket jämn <a close contest, a close finish>the close season olaga tid för jakt el. fiske
[kləʊs]adverbtätt, nära, strax <by, to intill; on, upon efter>close together tätt ihopclose at hand a) strax intill b) nära föreståendeclose on sb’s heels tätt i hälarna på ngnclose on inemot, uppemot <close on 100>she is close on fifty hon närmar sig femtio
© NE Nationalencyklopedin AB