Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

require [rɪˈkwaɪə]transitivt verbbehöva, [er]fordraperf. p. required äv. erforderlig, nödvändigrequire care kräva omsorgas required efter behov <pepper as required>delete as required stryk vad (det) som ej önskasif required vid behov, om det (så) behövsbegära, fordra, kräva <of av, från; from av, från; sb to do sth att ngn skall göra ngt>the books required i brev de önskade (begärda) böckernayou are required to [det krävs av dig att] du skallthese books are required reading dessa böcker är obligatoriska t.ex. för en examen
© NE Nationalencyklopedin AB