Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

Republican [rɪˈpʌblɪkən]substantivpolit., i USA republikan
republican [rɪˈpʌblɪkən]adjektivrepublikansksubstantivrepublikan
Republican Party [rɪˌpʌblɪkənˈpɑ:tɪ]substantivthe Republican Party polit., i USA republikanska partiet
Irish Republican Army [ˈaɪ(ə)rɪʃrɪˌpʌblɪkənˈɑ:mɪ] (förk.IRA)substantivthe Irish Republican Army Irländska republikanska armén nationalistorganisation; IRA
Rep.förk. för Republican
IRA [ˌaɪɑ:rˈeɪ]substantivskiljetecken mellan denna ffa-group och föreg. psa-group saknasförk. för Irish Republican Army, the IRA IRA, Irländska republikanska armén
2 R [ɑ:]förk. för Regina, Republican, Rex, River, Royalamer. förk. för restricted film ej tillåten för barn under 17i e-post el. textmeddelanden förk. för are
vote [vəʊt]substantivröst vid votering o.d.cast one's vote avge sin röst, röstacasting vote utslagsröstthe number of votes cast el. the number of votes recorded antalet avgivna röstermajority of votes röstövervikt, majoritetröster <the young people's vote was decisive>röstetal, röstsiffra, antal rösterthe vote antalet avgivna rösterthe total vote alla [avgivna] rösteromröstning, votering, röstningpopular vote folkomröstningcome to the vote el. come to a vote a) komma till (under) omröstning b) gå (skrida) till voteringhave a vote on el. take a vote on ha omröstning omput sth to the vote rösta om ngt, votera om ngt, låta ngt gå till voteringthe vote el. right of vote rösträtthave the vote ha rösträtt, vara röstberättigadbeslut efter omröstning <the vote was unanimous>pass a vote el. carry a vote fatta ett beslut [efter votering]anslag <a vote of £500,000 for a new building was passed (beviljades)>, bevillningröstsedel, valsedel
intransitivt verbrösta <old enough to vote>, voterahave the right to vote ha rösträttqualified to vote röstberättigadvote against rösta motvote for rösta för, rösta påvote on sth rösta om ngt, votera om ngtvote with a party rösta med (på) ett parti
transitivt verbrösta för, votera för, besluta <Parliament voted to impose a tax on…>; antabevilja <vote sb a sum of money>, anslå, anvisa <vote an amount for (för, till) sth>, voteravote a grant bevilja ett anslagvote Liberal (Republican etc.) rösta på liberalerna (republikanerna etc.), rösta liberalt (republikanskt etc.)vard. välja till, utse till <she was voted singer of the year>vard. allmänt anse som, allmänt anse vara <the new boss was voted a decent sort>vard. föreslå, rösta för <I vote we go to bed>vote down rösta ned, rösta omkull
© NE Nationalencyklopedin AB