Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

reprint [verb ˌri:ˈprɪnt, subst. ˈri:prɪnt]transitivt verbtrycka omthe book is reprinting boken är under omtryckning
substantivomtryck, nytryck
entire [ɪnˈtaɪə, en-]adjektivhel <the entire day, the entire responsibility>, fullständig, fullkomlig, komplett, absolut <have the entire control of sth>, total, odelad <he enjoys our entire confidence>, oavkortad; hel och hållen, i sin helhet <reprint the article entire>the entire works of Shakespeare Shakespeares samtliga verkhel, intakt, oskadad
© NE Nationalencyklopedin AB