Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

reprimand [ˈreprɪmɑ:nd, verb äv. ˌreprɪˈm-]transitivt verb[skarpt] tillrättavisa, ge en reprimand; ge en skrapa
substantivtillrättavisning, reprimand; skrapa
mat [mæt]substantivmatta; spec. dörrmattabe on the mat vard. få en skrapa (reprimand), bli utskälldunderlägg för karott o.d., tablett; liten duk
gently [ˈdʒentlɪ]adverbsakta, stilla <close the door gently>, varsamt, försiktigt <hold it gently>, svagt <the road slopes gently>gently does it! sakta i backarna!milt, vänligt <speak gently, reprimand sb gently>, mjukt etc.; jfr gentle
severe [sɪˈvɪə]adjektivsträng <a severe look, a severe teacher>be severe on sb el. be severe with sb vara sträng (hård) mot ngnhård, skarp, svår <severe competition>, sträng <severe punishment>, kännbara severe reprimand en skarp (allvarlig) tillrättavisningom klimat o.d. sträng, bister <a severe climate, a severe winter>, hård, svårom sjukdom o.d. svår <a severe illness, a severe cold>, häftig <severe pain>om stil o.d. sträng <severe beauty>, stram <severe architecture>
© NE Nationalencyklopedin AB