Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

represent [ˌreprɪˈzent]transitivt verbrepresentera, beteckna, stå för <the symbols represent sounds>; om bild o.d. föreställa; motsvara <one centimetre represents one kilometre>; utgöraframställa i ord el. bild <he represented himself as an expert>framhålla, påpeka <to sb för ngn>representera, företräda
faithfully [ˈfeɪθf(ə)lɪ]adverbtroget etc.; jfr faithful, faithful; uppriktigtdeal faithfully with sb (sth) vara fullt uppriktig mot ngn (i fråga om ngt)promise faithfully vard. lova säkert (på hedersord)Yours faithfully i brevslut Högaktningsfullt, Med vänlig hälsningexakt, troget, korrekt, riktigt <represent faithfully>
© NE Nationalencyklopedin AB