Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

reportage [ˌrepɔ:ˈtɑ:ʒ]substreportage
commentary [ˈkɒməntrɪ]substkommentar <on till>referat, reportage
documentary [ˌdɒkjʊˈmentrɪ]substreportage i tv el. radiodokumentärfilm
biased och biassedˈbaɪəstadjektivpartisk, fördomsfulla biased report ett vinklat reportage
report [rɪˈpɔ:t]verbrapportera <on om>, meddela, anmäla; anmäla sig <to hos>it is reported that det berättas attreport sb sick sjukanmäla ngnreport sick sjukanmäla sigreport for duty inställa sig till tjänstgöringreport on referera <report on a match>
[rɪˈpɔ:t]substrapport, redogörelse <on, about om, över>referat, reportage <on, of av, över, om>skol. terminsbetygreport card amer. skriftligt betygknall, smäll
© NE Nationalencyklopedin AB