Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

rent-free [ˌrentˈfri:]adjektivhyresfri, arrendefriadverbhyresfritt, arrendefritt
board [bɔ:d]substantivbräde, brädathe board ishockey. sargenanslagstavla, [svart] tavlakost <free board>board and lodging kost och logi, mat och husrumfull board helpensionråd, styrelse, direktion; nämnd; departementboard of appeal ung. besvärsnämndboard of directors styrelse, direktion för t.ex. bolagboard of governors styrelse, direktion för t.ex. institutionboard of trade amer. handelskammarebe on the board sitta [med] i styrelsensjö. o.d. bord[läggning]go by the board gå över bord; bildl. gå över styr, gå om intet, övergeson board ombord [på fartyg, flygplan, skiljetecken mellan denna RCA och föreg. PNC saknasamer. äv. tåg]pl. [: ]the boards tiljan, teaternon the boards vid teaterngo on the boards om pjäs uppföras[pärm]papp, kartongin boards i styva pärmar, kartonnerad, i pappbandbildl.,across the board över hela linjensweep the board kamma hem potten, göra rent bord
transitivt verbsjö. o.d. borda; gå ombord på; stiga på; lägga till långsides med; äntra fartygboard sb ha ngn [hel]inackorderadbrädfodra, boasera, [be]klä med bräder
intransitivt verbboard with sb el. board at sb's place ha kost [och logi] hos ngn, vara inneboende hos ngn
transitivt verb och intransitivt verbmed prep. el. adv.:board outboard sb out ackordera ut (bort) ngnregelbundet äta uteboard overtäcka med bräderboard upsätta bräder för (kring)
© NE Nationalencyklopedin AB