Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

remark [rɪˈmɑ:k]substanmärkning, yttrandepass remarks on kommentera
[rɪˈmɑ:k]verbanmärka, yttraremark on kommentera
telling [ˈtelɪŋ]adjektivträffande <a telling remark>
pointed [ˈpɔɪntɪd]adjektivspetsigskarp <a pointed remark>; tydlig
uncalled-for [ˌʌnˈkɔ:ldfɔ:]adjektivopåkallad, omotiverad <uncalled-for measures>, obefogadtaktlös <an uncalled-for remark>
shrewd [ʃru:d]adjektivskarpsinnig, klipsk <a shrewd remark>, klok; slug, smart
unguarded [ˌʌnˈgɑ:dɪd]adjektivobevakad <an unguarded railway crossing>ovarsam, tanklös <an unguarded remark>
resent [rɪˈzent]verbbli förbittrad över, ta illa vid sig av <resent a remark>
random [ˈrændəm]substat random på måfå
[ˈrændəm]adjektivpå måfåa random bullet en förlupen kulaa random remark ett lösryckt yttranderandom sample stickprov
passing [ˈpɑ:sɪŋ]adjektivi förbigående <a passing remark>passing showers övergående regn, övergående skurara passing whim en tillfällig nyck
[ˈpɑ:sɪŋ]substthe passing of time tidens gångin passing i förbigående, i förbifarten
casual [ˈkæʒjʊəl]adjektivtillfällig, flyktigcasual labourer tillfällighetsarbetarecasual sex tillfälliga sexuella förbindelsera casual remark ett yttrande i förbigåendeplanlös, lättvindignonchalantcasual clothes ledig klädstilcasual jacket fritidsjacka
© NE Nationalencyklopedin AB