Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

religious [rɪˈlɪdʒəs]adjektivreligiös
community [kəˈmju:nətɪ]substthe community det allmänna, samhälletcommunity service samhällstjänstsamfund <a religious community>community singing allsång
worship [ˈwɜ:ʃɪp]substdyrkan, tillbedjangudstjänst; andaktsövningreligious worship religionsutövningplace of worship gudstjänstlokalYour Worship Ers nåd, herr domare
[ˈwɜ:ʃɪp] (-pp-, amer. -p-)
verbdyrka, tillbe, avguda
© NE Nationalencyklopedin AB