Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

related [rɪˈleɪtɪd]adjektivbesläktad, släkt <to med>be related to ha att göra med
closely [ˈkləʊslɪ]adverbnära <closely related>, intimttätt <closely packed>ingående, grundligt
nearly [ˈnɪəlɪ]adverbnästan, närmare <nearly 2 o’clock>not nearly långt ifrånnot nearly so bad inte tillnärmelsevis så dålignäranearly related nära släkt
© NE Nationalencyklopedin AB