Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

regulate [ˈregjʊleɪt]transitivt verbreglera; normera; styra; rucka <regulate a watch>, justera, ställa in
regulation [ˌregjʊˈleɪʃ(ə)n]substantivreglering, reglerande etc.; jfr regulateregel, föreskrift, bestämmelsepl. regulations äv. [ordnings]stadga, reglemente, förordning <traffic regulations>King's regulations el. Queen's regulations mil. reglemente
adjektivreglementsenlig <regulation uniform>, föreskriven; sedvanlig
© NE Nationalencyklopedin AB