Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

regular [ˈregjʊlə]adjektivregelbunden, regelmässig, reguljärat regular intervals med jämna mellanrumon a regular basis på bestämda tiderfast, stadig <regular work>regular customer stamkund, fast kundvard. riktig <a regular hero>normal, medelstor
[ˈregjʊlə]substvanligen pl. regulars reguljära truppervard. stamkund
© NE Nationalencyklopedin AB