Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

refuge [ˈrefju:dʒ]substantivtillflykt, tillflyktsort, fristad <äv. place of refuge>seek refuge söka sin tillflykt, söka skydd <from undan, från; in, at i, ; with hos>take refuge ta sin tillflykt <in, at till; with hos>refug
woman [ˈwʊmən] (pl. women)substantivkvinnaan English woman en engelsk kvinna, en engelskathe little woman skämts. fruganold woman gammal kvinna, [gammal] gumma; [gammal] käringmy (the) old woman vard., om hustru frugan, gumman, tantenbe one's own woman stå på egna ben, rå sig själva woman of the world, se under worldemancipation of women kvinnoemancipation
i allm. betydelse kvinnan <woman is often braver than man>; kvinnor, kvinnosläktet
attr., ofta framför yrkesbeteckning kvinnligwoman author el. woman writer kvinnlig författare, författarinnawoman doctor kvinnlig läkarewoman friend kvinnlig vän, väninna vanl. till kvinnawoman suffrage kvinnlig rösträtt
woman's el. women's ofta kvinno-, kvinnligwomen's clinic kvinnoklinikwomen's doubles damdubbel i tennis o.d.women's lib ngt åld. kvinnorörelsen, kvinnokampenwomen's movement kvinnorörelsenwoman's man kvinnokarl, fruntimmerskarlwoman's page damsida i tidningwomen's magazine damtidningwomen's refuge kvinnojourwoman's rights el. women's rights kvinnans rättigheter (likaberättigande); kvinnosakenwomen's studies kvinnovetenskapwomen's suffrage kvinnlig rösträtt
© NE Nationalencyklopedin AB