Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

refuge [ˈrefju:dʒ]substskyddseek refuge söka skydd <from undan, från>take refuge ta sin tillflykt <in till>
woman [ˈwʊmən] (pl. women)substkvinnawoman of the world dam av värld, världsdamwoman author el. woman writer författarinna, kvinnlig författarewoman friend kvinnlig vän, väninna vanligen till kvinnawomen’s lib vard. kvinnosakenwomen’s libbervard. a) kvinnosakskvinna b) gynnare av kvinnosakenwomen’s liberation movement kvinnornas frihetsrörelsewomen’s refuge kvinnojour
© NE Nationalencyklopedin AB