Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

record [ˈrekɔ:d]substförteckning, registeroff the record a) inofficiellt, utom protokollet b) improviserat <she spoke off the record>the greatest tennis player on record den störste tennisspelare som funnitsit is the worst on record det är det värsta som någonsin funnitsvitsord, meritlistaa clean record ett fläckfritt förflutethave a criminal record vara tidigare straffadsport. rekordbeat the record el. break the record slå rekordgrammofonskiva, skiva
[rɪˈkɔ:d]verbprotokollföraåtergespela (sjunga, tala) in på bandom termometer m.m. registrera, visa
record-player [ˈrekɔ:dˌpleɪə]substskivspelare
tape-record [ˈteɪprɪˌkɔ:d]verbspela in på band, banda, göra bandinspelningar
unbeaten [ˌʌnˈbi:tn]adjektivobesegrad, oöverträffadan unbeaten record ett oslaget rekord
all-time [ˈɔ:ltaɪm]adjektivvard.an all-time record alla tiders rekord
criminal [ˈkrɪmɪnl]adjektivbrottslig, kriminellkriminal-criminal case brottmålhe has a criminal record han finns i straffregistret
[ˈkrɪmɪnl]substbrottsling, förbrytare
personal [ˈpɜ:snəl]adjektivpersonlig, privatpersonal column i tidning personligtpersonal computer (förk.PC) persondatorpersonal life privatliva personal matter en privatsakpersonal record sport. personbästapersonal stereo freestylefrom personal experience av egen erfarenhet
beat [bi:t] (beat beaten)verb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasslå, piska, bulta, hamra; klappa <my heart is beating hard>beat time slå takten2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasvispa <beat eggs>3skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasslå <beat a record>, besegrait beats me how vard. jag fattar inte hur
[bi:t]substslag, bultandemusik. taktslagpolis rond, pass
[bi:t]adjektivbeat el. dead beat vard. helt utmattad, helt slut
tape [teɪp]substband <cotton tape>adhesive tape el. sticky tape el. tape tejpinsulating tape isoleringsbandljudbandblank tape oinspelat (tomt) bandrecord on tape spela in på band, bandasport. målsnörebreast the tape spränga målsnöretmåttband
[teɪp]verbbinda om (fast) med bandlinda med tejp (isoleringsband)tape up tejpa ihopta upp på band, bandavard.I’ve got him taped jag vet vad han går för
© NE Nationalencyklopedin AB