Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

recommendation [ˌrekəmenˈdeɪʃən]substrekommendation
strength [streŋθ]subststyrka, kraft, krafterarmed strength väpnad styrka; ett lands krigsmaktgo from strength to strength gå från klarhet till klarheton the strength of på grund av, <on the strength of his recommendation>styrka, stark sida <one of his strengths is…>styrka, numerär <the strength of the enemy>be below strength vara underbemannadin great strength el. in strength i stort antalbe in full strength el. be up to strength vara fulltalig
© NE Nationalencyklopedin AB