Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

recommendation [ˌrekəmenˈdeɪʃ(ə)n]substantivrekommendation; förordande, anbefallanderecommendation el. recommendations förslag <the recommendation[s] of the committee>letter of recommendation rekommendationsbrevat his recommendation el. on his recommendation på hans rekommendation (tillrådan, förslag)
© NE Nationalencyklopedin AB