Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

recipeˈresɪpɪsubstkok. recept
try [traɪ]verbförsöka <at med>; försöka sig <at >, försöka med <try knocking at the door>he tried his best to beat me han gjorde sitt bästa för att besegra migtry one’s hand at sth försöka sig på ngt, ge sig på ngtprova, pröva <have you tried the new recipe?>sätta på prov <try sb’s patience>jur. behandla, handlägga, döma ijur. åtala <be tried for murder>
[traɪ]verb [traɪ]substförsökhave a try at sth göra ett försök med ngt, pröva ngt (med adv. o. prep.)try onprova <try on a new suit>vard.don’t try it on with me! försök inte med mig!try outgrundligt pröva, prova, prova
© NE Nationalencyklopedin AB