Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

recent [ˈri:snt]adjektivny, färsk <recent news>in recent years el. during recent years under senare år
year [jɪə]substår, årtal, årgångyear of birth födelseårfor years and years el. for donkey’s years i många herrans årlast year i fjol, förra åretthis year i åra year or two ago för ett par år sedanyears ago för flera (många) år sedanyear after year år efter åryear by year år för årby next year till nästa år, senast nästa årfor yearsspec. amer.in years i åratal, på många årin the year 2000 år 2000she did it in two years hon gjorde det på två årin two years time om två årof late years el. of recent years på (under) senare år
© NE Nationalencyklopedin AB