Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

receiver [rɪˈsi:və]substmottagarereceiver of stolen goods el. receiver hälareelektr. mottagare, mottagningsapparattelefonlur
television [ˈtelɪˌvɪʒən]substtelevision, tvtelevision broadcast tv-sändningtelevision receiver el. television set tv-apparattelevision screen tv-ruta, bildrutatelevision viewer tv-tittaretelevision series tv-serie
© NE Nationalencyklopedin AB