Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

reading [ˈri:dɪŋ]substläsninga man of wide reading en mycket beläst manlektyr, läsmaterialavläsning på instrumentbarometer reading barometerstånduppläsning <readings from Shakespeare>, recitationbehandling av lagförslag i parlamentet
reading-lamp [ˈri:dɪŋlæmp]substläslampa
lip-reading [ˈlɪpˌri:dɪŋ]substläppavläsning
reading-room [ˈri:dɪŋru:m]substläsesal, läsrum
comprehension [ˌkɒmprɪˈhenʃən]substfattningsförmågaförståelselistening comprehension hörförståelsereading comprehension läsförståelse
2 light [laɪt]adjektivlätt <a light burden>light comedy lättare komedi, lustspellight opera operettlight reading nöjesläsninglight sentence mild domhe is a light sleeper han sover lättlindrig, lätt <a light attack of flu>
[laɪt]adverblätt <sleep light>get off light slippa lindrigt undantravel light resa utan mycket bagage
which [wɪtʃ]pronomenvilken, vilket, vilka, vem <which of you did it?>; vilkendera; vilken (vilket, vilka, vem) som <I don’t know which of them came first>which ever…? vard. vilken (vem) i all världen…? (genitiv vars = whose); som <was the book which you were reading a novel?>; vilken, vilka; något som, en sak som, vilket <he is very old, which ought to be remembered>she told me to leave, which I did hon sa åt mig att gå därifrån, vilket jag också gjordeamong which bland vilkawe saw ten cars, three of which were vans vi såg tre bilar av vilka tre var skåpbilar
worth [wɜ:θ]adjektivvärd <it’s worth £50>it is not worth while det är inte mödan värtit is worth noticing det förtjänar anmärkasworth reading värd att läsa, läsvärdbe worth seeing vara värd att se, vara sevärdfor all one is worth av alla krafter, för glatta livetI’ll give you a tip for what it is worth du ska få ett tips vad det nu kan vara värt
[wɜ:θ]substvärdeknow one’s worth känna sitt eget värdea hundred pounds’ worth of goods varor för hundra pundget one’s money’s worth få valuta för pengarna
© NE Nationalencyklopedin AB