Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

reader [ˈri:də]substläsareuppläsareläsebokuniv., ungefär docentlektör <publisher’s reader>
mind-reader [ˈmaɪndˌri:də]substtankeläsare
sight-reader [ˈsaɪtˌri:də]substbe a good sight-reader vara skicklig i att spela (sjunga) från bladet
© NE Nationalencyklopedin AB