Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

reach [ri:tʃ]verbsträckareach out for el. reach for sträcka sig efterräcka, ge, räcka; nå upp till; komma (nå) fram tillreach a decision komma fram till ett beslutas far as the eye can reach så långt ögat når
[ri:tʃ]substräckvidd t.ex. boxaresout of reach utom räckhåll <of sb för ngn>within reach inom räckhåll <of sb för ngn>within easy reach of the station på bekvämt avstånd från stationen
deadlock [ˈdedlɒk]substdödlägereach a deadlock köra fast
manhood [ˈmænhʊd]substmannaålder <reach manhood>manlighet, mandom
womanhood [ˈwʊmənhʊd]substkvinnor, kvinnosläktetvuxen ålder <reach womanhood>
rock-bottom [ˌrɒkˈbɒtəm]substvard. absoluta bottenhit rock-bottom el. reach rock-bottom nå botten
majority [məˈdʒɒrətɪ]substmajoritet, flertalthe majority of people de flesta människorabsolute majority absolut majoritetmyndig ålderattain one’s majority el. reach one’s majority bli myndig
© NE Nationalencyklopedin AB