Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

2 rape [reɪp]substantivbot. raps
1 rape [reɪp]transitivt verbvåldtasubstantivvåldtäkt
rape oil [ˈreɪpɔɪl]substantivrapsolja
gang rape [ˈgæŋreɪp]substantivsl.se gangbang
statutory rape [ˌstætjʊt(ə)rɪˈreɪp]substantivamer. samlag med minderårig
date rape [ˈdeɪtreɪp]substantivvåldtäkt som begås av den man kvinnan har träff med
© NE Nationalencyklopedin AB