Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

2 rank [ræŋk]adjektivyppig, tätgrov <rank injustice>fullkomlig <a rank outsider>
1 rank [ræŋk]substrad, räckamil. ledthe ranks el. the rank and file a) mil. de meniga, manskapet b) gemene man, de djupa ledenclose ranks sluta leden, hålla ihoprise from the ranks arbeta sig upprang; mil. grad <military ranks>
[ræŋk]verbställa upp i ledplacera, inordna <among, with bland, jämte>; klassificera, ha rang <as, with som, av>; räknas <among, with bland>rank above ha högre rang änsport. ranka; rankas
taxi rank [ˈtæksɪræŋk]substtaxihållplats; rad väntande taxibilar
superiority [su:ˌpɪərɪˈɒrətɪ]substöverlägsenhet <to över>his superiority in rank hans överordnade ställning
© NE Nationalencyklopedin AB