Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

rang [ræŋ]imperf. av ring
viscountcy [ˈvaɪkaʊntsɪ]substantivviscountvärdighet, viscounts rang; jfr viscount
baronet [ˈbærənət]substantivbaronet adelsman av lägsta ärftliga rang
archdeacon [ˌɑ:tʃˈdi:k(ə)n]substantivärkediakon näst biskop i rang
Ladyship [ˈleɪdɪʃɪp]substantivHer (Your) Ladyship Hennes (Ers) nåd, grevinnan m.fl. adelstitlar enl. ladyns rang
outrank [ˌaʊtˈræŋk]transitivt verbha högre rang änbetyda mer än, vara förmer än
aggrandize [əˈgrændaɪz, ˈægr(ə)ndaɪz]transitivt verbförstora, öka, utvidga persons el. stats makt, rang, rikedom; upphöja ngn
status [ˈsteɪtəs, amer. äv. ˈstætəs]substantiv[social (medborgerlig)] ställning, [hög] status, position, rangcivil status civilståndställning, status
high-ranking [ˈhaɪˌræŋkɪŋ]adjektivhögt uppsatt, med hög ranga high-ranking officer äv. en högre officer
priest [pri:st]substantivpräst spec. katolsk el. icke-kristen(spec.) officiell beteckning för präst inom anglikanska kyrkan med rang mellan biskop o. diakon
© NE Nationalencyklopedin AB