Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

random [ˈrændəm]substat random på måfå
[ˈrændəm]adjektivpå måfåa random bullet en förlupen kulaa random remark ett lösryckt yttranderandom sample stickprov
RAM [ræm]förk. för Random Access Memorydata. RAM, RAM-minne
© NE Nationalencyklopedin AB