Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

rainbow [ˈreɪnbəʊ]substantivregnbåge; attr. regnbågs- <rainbow colours>, regnbågsfärgadbe at the end of the rainbow bildl. vara skatten vid regnbågens slut, vara en ouppnåelig dröm <for many Australia is at the end of the rainbow>
rainbow trout [ˈreɪnbəʊtraʊt]substantivzool. regnbågsforell
hue [hju:]substantivfärg <the hues of the rainbow>; färgton, [färg]skiftning, nyans; bildl. schattering <political parties of every hue>
© NE Nationalencyklopedin AB